SUNPOINTS PROGRAMI KURAL ve KOŞULLAR

Üyelik Koşulları

Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. ("SunExpress") bu programın tek otoritesi ve düzenleyicisidir. SunPoints ("SunPoints"); SunExpress'in sık uçan yolcuları düşünülerek tasarlanmıştır.
Bu yolcular SunPoints’in üyeleridir. SunExpress, diğer havayolu firmaları ve servis firmalarını (oteller, araba kiralama şirketleri) programa dahil etme ve bu firmalar üzerinden puan kazanma ve harcamaya izin verme hakkını saklı tutar.
Sizlere sunulmakta olan belirlenmiş koşullar, Puan kazanma/harcama ve SunPoints Genel Kurallar ve Koşullar’ı içermektedir. SunExpress bu kural ve koşulları herhangi bir zamanda bildirim veya yükümlülük altına girmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kitapçık için tanımlanmış olan değişiklik yapma hakkını saklı tutma, aynı zamanda diğer tüm program kural ve koşulların yanı sıra SunPoints bilgilendirme belgeleri ve SunPoints rehber kitapçık, SunPoints bülten, SunPoints hesap özetleri, programın web sitesi gibi iletişim kanalları ile yapılan bilgilendirmeleri de kapsamaktadır. Yolcularımız SunPoints programına üyelik başvurusunda bulunduklarında, SunExpress genel kurallar ve koşullar dokümanında veya ona bağlı olarak yayımlanmış ilave dokümanlarda ve bu dökümanlarda yapılacak değişiklikler kapsamında tanımlanmış sözleşmeye bağlanmış bir anlaşmada varolan veya yayımlanacak herhangi bir anlaşmayı şartsız ve koşulsuz kabul etmiş olurlar.

BÖLÜM 1: KATILIM

1.1 Üyelik Koşulları
SunPoints Müşteri Sadakat Programı 2 yaş ve üzeri, SunPoints’in yasal olarak izinli ve uygulanabilir olduğu bir ülkede ikamet eden, mevcut yasalar çerçevesinde programa üye olabilecek herkese açıktır. Tüzel kişilerin ve şirketlerin üyelik talepleri SunExpress’in onayına tabidir. Program üyeliği üçüncü şahıslara aktarılamaz veya devredilemez.

 

1.2 Kayıt

Üyelik, internet üzerinden üyelik formu doldurarak veya başvuru formları ile birlikte verilen geçici kart ile gerçekleştirilen ilk uçuş sonrası SunExpress nihai onayına bağlı olmak üzere başlar. Üyelerin www.sunexpress.com adresinden ulaşılabilen şartlar ve koşullardan haberdar olmaları ve bu şartlar ve koşulları onaylamaları gereklidir.

 

1.3 Başvuruların Bireyselliği

Birden çok kişinin ortak başvuru yapması ve aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması yasaktır. Bir kişinin birden fazla kayıt yaptırması ve birden fazla aktif hesabı bulunması durumunda SunExpress sadece bir hesabı tanıyacaktır. SunExpress çifte üyeliklerde bulunan puanları nihai hesaba aktarma veya iptal etme hakkını saklı tutar.


1.4 Üyelik hakkında değerlendirmede bulunma hakkı
SunPoints Programı'na katılmak için başvuruda bulunan kişiler, programa nihai olarak kabul edilmeleri şartıyla, başvurularını onayladıktan sonra üyelere sunulan imkânlardan faydalanabilirler. Başvuru formu SunExpress tarafından değerlendirilip onaylanana kadar üyelik başlamış sayılmaz ve puan harcama mümkün değildir. Üyelik başvuru kabulü SunExpress’in tasarrufunda olup, sebep göstermeksizin üyelik taleplerini reddedebilir.

1.5 Fesih, askıya alma, program üyeliğinin sona ermesi

Bir SunPoints üyesi yazılı belge veya e-mail yolu ile istekte bulunarak dilediği zaman hesabını kapatabilir. Kapatılan hesaba ait tüm puanlar ve kazanımlar kaybedilmiş olur. Kapatılan hesaplar tekrar aktif hale getirilemez. SunExpress iki haftalık bir feshi ihbar süresi tanımak sureti ile üye ile sözleşmeyi her zaman sebep göstermeksizin feshedebilir.

Kötüye kullanım incelemesi için üye hesabı askıya alınabilir. SunExpress kanıtlanmış kötüye kullanım durumlarında hesabı feshetme ve kazanılmış tüm ödülleri ve puanları iptal etme hakkını saklı tutar. SunExpress aşağıda sıralanan ancak bunlar ile sınırlı olmayan durumlar için üyelik sözleşmesini feshedebilir ve kayıplarını telafi edebilmek için üyeye tebliğde bulunmadan olayı mahkemeye taşıyabilir:

 

a) Üyenin SunPoints bilgilendirme dokümanlarında belirtilen Kural ve Koşullara aykırı hareketinde,

b) Üyenin yanlış bilgilendirmede bulunması (uçuş bilgisi detayları v.b.) veya yasadışı olarak programdan fayda sağlaması durumunda,

c) Üyenin SunPoints veya SunExpress personeline veya diğer yolcu ve üyelere sözlü veya fiziki olarak sataşması, rahatsız etmesi veya saldırması; sorumlu personelin talimatlarına aykırı davranışta bulunması veya uçağa ve kabin görevlilerinin malzemelerine zarar vermesi durumunda.

 

Takip eden 36 ay içerisinde herhangi bir puan kazanımı olmaması durumunda hesap otomatik olarak kapatılır ve tüm puan ve kazanımlar iptal edilir. Bu tür hesaplar tekrar aktif hale getirilemez.

1.6 Fesih durumunda puanların geçerliliği

Üye veya SunExpress tarafından üyeliğin iptali durumunda tüm puanlar ve kazanımlar iptal edilir.

1.7 Program kayıtlarının geçerliliği

SunPoints Genel Kural ve Koşullara bağlı olarak SunExpress; kişisel SunPoints Hesapları'nın idaresi, kaydedilen puanların hesaplanması ve ödül bilgilerinin hazırlanması ile ödüllerin verilmesi ve icrası konusunda tek yetkilidir. SunExpress ödül verme ve ödüllerin performansı konusunda tek yetkilidir.

 

BÖLÜM 2: SUNPOINTS ÜYELİK KARTI

2.1 Kart Gönderimi

Kayıt işlemi ve SunPoints üyelik numarasının alınmasından sonra üye SunPoints Blue Üye olarak adlandırılacaktır. SunPoints Blue üyelik kartı SunExpress ile gerçekleştirilen ikinci(2.) uçuşun ardından üyeye gönderilecektir. Bu kartı alana kadar üye başvuru formunda bulunan geçici kartı veya web sitesi üzerinden çıktı olarak alınabilen kartı kullanabilir. Birbirini takip eden 12 ay içerisinde 10,000 puan toplayarak veya 20 uçuş gerçekleştirerek SunPoints Orange üyeliği hak eden üyeler Orange üyelik kartı alacaklardır.

 

2.2 Geçici Kart

Üyeler 2. Uçuşlarını tamamlayarak Blue Üyelik Kartını alana kadar başvuru formu ile verilen geçici kartı veya web sitesi üzerinden çıktı olarak alabilecekleri üyelik kartlarını kullanabilirler.

 

2.3 Kartın Kişiselliği

SunPoints Üyelik Kartı kişiye özeldir, başkasına devredilemez ve verildiği üye tarafından imzalanır.

 

2.4 Kartın Mülkiyeti

SunPoints Üyelik Kartları, SunExpress’in mülkiyetindedir ve üyeliğin sona ermesini takiben derhal iade edilir.

 

2.5 Kartın Kaybı

Kaybolan, çalınan ya da hasar gören SunPoints Üyelik Kartları, SunExpress’e olayın bildirilmesi halinde puan karşılığı yenilenir.

 

2.6 Kişisel Güvenlik Kodu(PIN kodu)

Üyelerin ödül talebinde bulunmasına veya puan hesaplarını kontrol etmesine olanak sağlayan PIN kodu kişiye özeldir. Üyeler PIN kodu ile SunPoints web sitesi üzerinden program haklarını yönetmeye yetkilidirler. Doğru PIN kodu kullanılarak yapılmış bir işlem üye tarafından yapılmış kabul edilir. Üyeler hesaplarının güvenliğini sağlama ve kötüye kullanımını engelleme adına, PIN kodunun yetkisi olmayan üçüncü şahıslara ifşa edilmediğinden emin olmalıdırlar. PIN kodu üyenin kendisi tarafından belirlendiği veya SunExpress çalışanları tarafından belirlenip sadece üyeye bildirildiğinden dolayı SunExpress PIN kodunun kötüye kullanımından sorumlu tutulamaz. Üye hesap üzerinde veya PIN kodu ile ilgili herhangi şüpheli işlemde, dokümanlarda bildirilen SunExpress personeli ile irtibata geçmelidir. Hatalı veya geç yapılmış bildirimlerden kaynaklanan veya bildirimin ulaşmasından önce meydana gelen kayıplardan SunExpress sorumlu tutulamaz. Sorumluluk maddi hasar veya finansal kayıplar ile sınırlıdır. Üyeler belirtilen durumlar haricinde başka bir tazminat talebinde bulunamazlar.

 

 

BÖLÜM 3: PUANLAR

3.1 Hesaplama Birimi

SunPoints programının hesaplama birimi Statü Puanları ve Ödül Puanları olarak tanımlanmış olan Puanlardır. Statü Puanları, statüyü Orange üyeliğe yükseltmek ve statünün devamını sağlamak üzere kullanılır. Ödül Puanlar ödül talebinde kullanılır.  Statü ve ödül puanlar, SunExpress yurtiçi ve yurtdışı tarifeli seferlerinde uçuşlarda geçerli fiyat üzerinden kazanılır.

 

3.2 Puanlar

Üyeler program fayda ve/veya ödüllerinden,  kayıttan itibaren hesaplarına tahakkuk ettirilen puanlar üzerinden yararlanabilirler.

 

3.3 Kişisel SunPoints Hesabı

Her üye kendine özel, devredilemez bir hesaba sahip olacaktır. Puanlar SunPoints Programı kurallarında belirtildiği şekilde kullanılabilir, nakde çevrilemez ve karşılığında nakit eşdeğeri verilemez.  Ödül biletler transfer edilemez ve/veya geçerliliği uzatılamaz veya diğer ödeme araçları ile birleştirilemez.

SunPoints programı puanları diğer müşteri sadakat programı hesaplarına aktarılamaz veya bunlarla birleştirilemez.

Üyenin vefatı halinde kişisel hesabı kapatılır ve hesaptaki tüm puanlar iptal edilir.

 

3.4 Puan Kazanımı

Puanlar SunPoints Programı koşulları çerçevesinde üyenin hesabına aktarılır. SunExpress puan kazanma ve harcama kurallarını dilediği zaman değiştirme yetkisine sahiptir. Üyeler tüm tarifeli yurtiçi ve uluslararası noktalara uçarak geçerli ücret üzerinden puan kazanabilirler. Üyeler aşağıda belirtilen durumlarda ilave puan kazanabilirler:

a) Orange üyelik statüsüne sahip üyeler kazanılan tüm puanlarda ilave %25 puan kazanacaklardır.

b) www.sunexpress.com üzerinden alınan tüm biletlerde üyeler ilave %25 puan kazanacaklardır.

SunExpress bu durumları değiştirme hakkını saklı tutar.

Üyeler puanlarını onaylanmış ve bedeli ödenmiş SunExpress bileti üzerinden kazanacaklardır. Puan kazanımı için uçuşun üye tarafından gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Uçuş iptali veya değişikliği durumunda puanlar üyenin hesabına tekrar aktarılır. Üyenin ödül bileti iptali durumunda puanlar hesaba aktarılmaz ancak vergiler üyeye iade edilir. Ödül bilet rezervasyon değişikliği, ücret karşılığı mümkündür.

SunExpress uçuşlarında kazanılan puanlara yapılan itirazlarda üye, biniş kartı veya e-bileti ibraz etmelidir.

 

3.5 Puanların İşlenmesi

Üyeler kazandıkları puanların doğru şekilde hesaplarına aktarılabilmesi için rezervasyon sırasında üyelik numaralarını beyan etmeli ve check-in işlemi sırasında kartlarını göstermelidir. Bir üyenin hesabına işlenmiş olan bir etkinlik başka bir hesaba işlenemez.

 

3.6 Puanların hesaba sonradan işlenmesi

Herhangi bir nedenden dolayı(kayıp kart vb.) hesaba işlenmemiş bir uçuş veya hizmet için, etkinliği takip eden üç ay (90 gün) içerisinde web sitesi üzerinden form doldurularak puanları hesaba işleme talebinde bulunulabilir. Eğer sistemde kayıtların doğruluğu onaylanmaz ise üyeden gerekli kanıtları (bilet veya biniş kartı kopyası vb.) e-mail yolu ile göndermesi talep edilir. Uçuş veya hizmet sonrası 3 ay (90 gün) içerisinde puan işleme talebinde bulunulmayan aktiviteler bu tarihten sonra kabul edilmez.

 

3.7 Puanların geçerliliği

Yıl boyunca puan kazanılabilir. Kazanılan puanlar takip eden üç yılın sonunda geçerliliğini yitirir. Yoğun sezonlarda talebe bağlı olarak üyeler ödül bileti, istemiş oldukları tarih ve parkurda kullanamayabilirler ancak herhangi bir nedenden dolayı puanların geçerlilik tarihi uzatılamaz. Puanlar geçerliliğini yitirmeden biletlenmesi gereklidir. Hesap özetindeki uyarıya rağmen kullanılmayan puanlar geçerliliğini yitirir ve bu puanların yeniden geçerlilik kazanması söz konusu olmaz.

 

3.8 Puan kazandırmayan uçuşlar

SunExpress belli fiyat, ödeme ve/veya yolcu kategorilerini kısmen veya tamamen SunPoints Programının dışında tutma hakkını saklı tutar. Aşağıdaki fiyat kategorileri program harici tutulmuştur ve üyeler bu kategorilerde gerçekleştirilen uçuşlardan puan kazanamazlar. Bu kategoriler ücretsiz, sadece vergi ücretli, görev, stand-by, ortak uçuş ve tur operatörü uçuşlarını kapsamaktadır ancak geleceğe dönük olarak bunlarla sınırlandırılmamıştır.

 

3.9 Puan bildirim kuralları

Tüm üyeler SunPoints hesaplarında kayıtlı e-mail adresleri üzerinden düzenli olarak mevcut etkinlik raporunu ve SunPoints programının avantajlarını içeren bildirimler alacaklardır. Bir yıldan uzun bir süre zarfında puan kazanımı gerçekleştirmeyen üyelere bu bildirimler sonlandırılabilir. Kişiler üyelik numaralarını ve PIN kodlarını kullanarak internet üzerinden de bilgi alabilirler.

SunExpress program ile ilgili duyuruları üyelerin e-mail adreslerine gönderecektir.

Bu duyurular ayrıca www.sunexpress.com adresinden de yapılacaktır. Bu duyuruların takibi üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin posta ve e-mail adreslerinin değişikliğini SunExpress’e bildirmeleri gerekmektedir. Üyelerin kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini güncellememeleri sonucu bilgilendirme dokümanlarını alamamaları SunExpress’in sorumluluğunda değildir. SunExpress bilgilendirmeleri sadece e-mail yolu ile veya www.sunexpress.com web sitesi üzerinden yapma hakkını saklı tutar. İlan tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde üyelerin itirazda bulunmaması durumunda program katılım duyurularını ve içeriğini kabul etmiş olurlar. Üyeler kendilerine teslim edilmemiş olan SunPoints dokümanlarından kaynaklanan herhangi bir zarardan dolayı tazminat talep edemezler.

3.10 Kayıtlarda değişiklik

SunExpress, yolcunun puan hesabı ve program katılımı konusundaki itirazların değerlendirilmesi ile puan kazanmaya hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkili olup; puanın Üye'nin hesabına yanlış bir şekilde kaydedildiği kanaatine varır ise kaydedilen puanları iptal etme veya puanların kaydedilmesine engel olma hakkını saklı tutar. SunExpress, hesaba yanlış kaydedilen puanları kullanarak ödül kullanmış üyenin hesabını borçlandırmak veya zararının giderimi için diğer yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

 

 

BÖLÜM 4: ÖDÜLLER

4.1 Ödül çeşitleri

SunPoints programı kapsamında sunulan ödüller SunExpress tarafından verilen ödül bilet ve tanımlanmış düzenlemelerden oluşur.

 

4.2 Ödül Tabloları

Ödüller için gerekli asgari puan değerleri web sitemizde mevcuttur. SunExpress makul bildirim süresi dahilinde bu gerekli ödül puan değerlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

4.3 Ödül kullanımı

Ödül kullanabilmek için gerekli işlemleri üyeler kendi tercihleri doğrultusunda internet üzerinden gerçekleştirebilirler.  Eğer üye bir rezervasyon işlemi gerçekleştirirken bunun bir SunPoints ödül bileti olduğunu açıkça belirtmez ise bu uçuş(hizmet) bir ödül olarak değerlendirilmez.

 

4.4 Ödül kullanımında sınırlamalar

Ödüller, SunExpress tarafından belirlenen tarih, belli kontenjan ve parkur sınırlamaları ile diğer kısıtlamalara tabi olabilir. Belli ödüllerin kazanılması ve kullanımı konusunda ekstra düzenlemelere ve değişikliklere gidilebilir.

 

4.5 SunExpress Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarının Geçerliliği

SunExpress standart bagaj taşıma kuralları geçerlidir.

 

4.6 Başka kişiler için ödül talebi

SunPoints ödül bilet düzenleme işlemi sadece hesap sahibi tarafından gerçekleştirilebilir.

 

4.7 Ödül biletlerin düzenlenmesi

Talep edilen ödül, ödülün mevcut olması halinde ve üyenin hesabında yeterli puan olması durumunda düzenlenir. Düzenlenen ödüller bir yıl içerisinde geçerliliğini kaybeder ve devredilemez, değiştirilemez ve/veya süresi uzatılamaz ve ayrıca herhangi diğer ödeme türleri ile birleştirilemez. Rezervasyon değişikliği bir kereye mahsus ve ücret karşılığı mümkündür.

 

BÖLÜM 5: SUNPOINTS ÖDÜL BİLET KULLANIM KURALLARI

5.1 Ödül biletin düzenlenmesi

SunPoints ödül biletleri web sitemiz aracılığı ile düzenlenebilir. Ödül biletler üye tarafından istenilen kişi adına düzenlenebilir.

 

5.2 Ödül biletler puan kazanımı için esas alınmayacağı

Ödül bilet ile yapılan seyahatler ve diğer bütün ödül hizmetleri puan kazanımı için geçersizdir.

 

5.3 Ödül biletler için gerekli puan miktarı

Üyenin ödül bilet talebinde bulunabilmesi için yeterli miktarda puanın hesabında olması gereklidir. Üyenin hesabında yeterli puan olmaması durumunda ödül biletler işleme konulmaz. Ödül bilet hak edebilmek için gerekli puan miktarı yetişkin ve çocuk üyeler için aynıdır. 2 yaşın altındaki çocuklar için ödül bilet kullanılamaz.

5.4 Ödül biletlerin geçerlilik süresi

Ödül biletler düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl sonunda geçerliliklerini yitirirler. Geçerliliğini yitirmiş ödül biletler için rezervasyon değişikliği veya puanların hesaba geri aktarılması söz konusu değildir. Bu biletler devredilemez ve/veya süresi uzatılamaz, herhangi bir ödeme türü ile birleştirilemez.

5.5 Ödül biletlerin düzenleneceği rezervasyon sınıfı

Ödül bilet rezervasyonları sadece ödül bilet sınıfından yapılıp onaylanabilir. Ödül biletler, rezervasyonunun onaylanmadığı durumlarda düzenlenemez. Açık tarihli, duraklamalı ve/veya yedek listeli biletler ödül bilet olarak kullanılamaz. Ödül bilet düzenleme işlemi, normal bilet düzenleme zaman limitleri içerisinde yapılır.

 

5.6 Ödül bilet düzenlemede temel alınacak puanlar

SunPoints ödül biletleri limitli yer kapasiteli biletlerdir. Rezervasyon kapasite durumu uygun olduğunda yapılabilir. Ödül bilet kullanımı koltuk kapasite limitlerine bağlıdır ve belirli parkur ve sezonlar için mümkün olmayabilir.

 

5.7 Ödül bilet uygulamasında değişiklik yapma hakkı ve diğer kısıtlamalar

Ödüller puan kazanımı için geçerli değildir. SunExpress Ödül bilet puanlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödül bilet ile gerçekleştirilen uçuşlardan puan kazanılamaz. Ödül biletler tarih, kapasite, parkur ve SunExpress tarafından kararlaştırılan diğer kısıtlamalara bağlı olarak işlenir. Ödül biletler rezervasyon teyidini takiben düzenlenmelidir.

Ödül biletler sadece SunExpress tarifeli seferlerinde kullanılabilir.

 

5.8 Üyenin bilet düzenlettiği uçuşa gelmemesi ya da gerekli belgeleri ibraz edememesi

Üyenin rezervasyon yaptırarak bilet düzenlettiği uçuşa her ne sebeple olursa olsun müracaat saatinde başvurmaması (No-Show- Offload) ya da uçuş için gerekli belgeleri ibraz edememesi durumunda ödül bilet iadesi mümkün değildir.

5.9 Elektronik ödül bilet

SunPoints üyeleri biletlerini web sitesi üzerinden alarak doğrudan check-in kontuarına ellerinde herhangi bir kâğıt olmadan müracaat edebilirler. Check-in aşamasında geçerli kimlik kartının ibraz edilmesi zorunludur. Rezervasyon onaylanır onaylanmaz ve bilet kesilir kesilmez üye hesabından puanlar düşülür.

 

5.10 İşlem ücretleri

Uçuş saati ve/veya tarihi değişikliği, ödül bilet değişikliği, işlemi ücrete tabidir. Ödül bilet kesimi sonrası yapılacak benzeri değişiklerde ücrete tabidir. Mevcut işlem ücretleri SunExpress web sitesinde yayımlanmıştır ve ayrıca çağrı merkezinden öğrenilebilir. Makul bildirim süresi ile işlem ücretleri SunExpress tarafından herhangi bir zaman değiştirilebilir.  Ödül bilet kesiminden sonra yapılacak tüm değişiklikler sadece çağrı merkezi aracılığı ile yapılabilir.

BÖLÜM 6: ÜYELİK STATÜLERİ

6.1 Statüler

SunPoints üyeliği Blue üyelik statüsü ile başlar. Bölüm 4 de açıklanan ödüllere ilave olarak SunPoints Üyeleri Orange üyelik sahibi olarak SunExpress tarafından verilecek daha fazla avantajlardan faydalanabilirler.

 

6.2 Üyelik statüsünde esas alınacak puanlar

Blue ve Orange Üyeliği için yapılacak hesaplamalarda, SunExpress tarifeli iç dış hat uçuşlarından kazanılan puanlar geçerli olacaktır. Bu puanlar SunPoints Üyelerine gönderilen hesap özetinde Statü Puanları başlığı altında ayrıca gösterilecektir. (Statü Puanları Blue ve Orange üyelik statü hesaplamasında geçerli olacaktır; diğer taraftan Ödül Puanlar ödül kazanmak için kullanabilir; ancak statü hak kazanmak ya da korumak için geçerli değildir)

 

6.3 Üyelik Şartları

Orange Üyelik hak edebilmek için üyelerin 12 aylık dönemde asgari sayıda puan toplamalı ya da asgari sayıda uçuş yapmaları gerekmektedir. Söz konusu üyeliklerin yenilenmesinde ise üyeliğin ilk yılında ya da 1 yılın toplamında kazanılan Statü Puanları dikkate alınır. Makul bildirim süresi ile SunExpress asgari gerekli değerleri değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 

BÖLÜM 7: DİĞER HÜKÜMLER

7.1 Vergi ve harçlar

SunExpress, üyelerinin ve üçüncü tarafların SunPoints programından kazandıkları ödül biletlere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

7.2 Gizlilik

SunExpress program katılımı kapsamında erişilen ve programın işletimi için gerekli üyenin bilgilerini, müşteri sadakat programı kapsamında kullanabilir, program ortakları ile paylaşabilir. Üyeliğin başlaması ile  kişisel bilgilerin  belirtilen kapsamda kullanılmasına onay verilmiş olunur.

 

7.3 Bildirim Sorumluluğu

SunPoints Programı'nda sunulan avantajlarla ilgili puanların kazanıldığı bilet veya diğer hizmetlerin bedelini karşılayan üçüncü taraf ve şirketleri (işverenlerini) bilgilendirmek, tamamen üyelerin sorumluluğu altındadır.

 

7.4 Milli mevzuat

Bazı ülkelerde yerel kanunlar, SunPoints Programı'nın Genel Kural ve Koşulları üzerinde bazı kısıtlamalar getirebilir. SunExpress, bu türden kısıtlamalara uyulmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir ve üyeler, söz konusu işlemlerden dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamaz.

 

7.5 Kötüye kullanım

SunPoints Üyeliği'nin Genel Kural ve Koşulları'nı ihlal eden, ödüllerini kötüye kullanan veya (özellikle uçuş bilgileri ile ilgili) yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan üyeler için, bu tür eylemlerinden dolayı tazminat ödeyebilirler, SunExpress tarafından SunPoints Üyeliklerine son verilebilir(Bölüm 1.4) ve o zamana kadar toplamış oldukları puan ve/veya ödüller geçersiz sayılabilir. Ödül biletin kötüye kullanımı durumunda üye aldığı ödül bilet sınıfının en yüksek bilet sınıfına tekabül eden ücreti ödemek zorundadır. SunExpress diğer zararlar için tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

 

7.6 Genel Kural ve Koşulların ihlali

Yasal olmayan veya bu Genel Kural ve Koşullara aykırı yollardan elde edilmiş ödül belgeleri kabul edilemez.

 

7.7 SunExpress’in Program üzerinde değişiklik hakkı ve haklardan feragat edilmeyeceği sorumluluğun sınırlandırılması

SunExpress makul bir süre öncesinden bildirmek koşuluyla SunPoints Programı'nı ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla olan işbirliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Çağrı Merkezinde, web sitesinde, Üyelere e-mail ile gönderilen Hesap Ekstrelerinde veya SunExpress satış ofislerinde duyurulduktan sonra bu kurallar bütün üyeler için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle, Üye'nin puan veya ödül kazanması, üye için kazanılmış bir hak anlamına gelmez. SunExpress, vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktar puana karşılık ödül kazanılacağı ve Üye'nin ödülünü mutlaka talep ettiği uçuşta kullanacağı hususlarını garanti etmez. SunPoints programı üzerindeki her tür tasarruf yetkisi SunExpress’indir. SunExpress’in bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması veya üyeden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi veya program haklarını kullanılmasındaki gecikmeler veya aksine fiili uygulamalar ile program prensiplerine aykırı dönemsel ödül uygulamaları ile üyelere tanınmış dönemsel ek haklar, SunExpress’in programdaki tasarruf hakkından veya üyenin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, üye bakımından istisnai uygulamanın üyeye ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program prensiplerinin değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına gelmez.

SunExpress Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarındaki sorumluluğu sınırlandırılmasına ilişkin hükümler bu program bakımından da geçerlidir. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlar ile sınırlı olup, dolaylı maddi zararlar ile manevi zararlar bakımından SunExpress hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7.8 SunExpress’in programı devir hakkı

SunExpress SunPoints Programı'nın işletilmesini selefi olan firmalara(kendi kurumsal yapılanması kapsamında) ya da diğer üçüncü kişilere verme ve buna bağlı olarak, program üyeleri ile yapılan anlaşmaları da bu firmalara devretme hakkını saklı tutar. Üyeler böyle bir gelişme hakkında makul bir süre öncesinden bilgilendirilecektir.

BÖLÜM 8: UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan Üyeler ve SunExpress arasındaki ilişkinin yanı sıra bu genel kural ve koşullar Türk Hukukuna tabiidir.

İşbu SunPoints Müşteri Sadakat Programı'nın yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ancak SunExpress’in kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.